Norges første klimanøytrale stålbygg!

Vi i IPOA har som mål å være en "grønn" innovatør for bransjen vår.

Derfor er vi stolte over å få levere stål til Norges første klimanøytrale stålbygg.

Om prosjektet

Vi leverer stål til Gumpens Skadesenter i Kristiansand som blir Norges første klimanøytrale stålbygg. Dette vil si at det fjernes like mange klimagasser som det slippes ut under produksjonen av stålet.

80% prosent av stålet er resirkulert og leveransen vil gi et totalt utslipp på omtrent 80 tonn CO2-ekvivalenter. Ved å deretter klimakompensere for hele leveransen vil bygningen bli klimanøytral. Stålkonstruksjonen kan også gjenvinnes i sin helhet.

Grønt stål

I debatten rundt bærekraftige materialvalg, blir stål ofte satt i et dårlig lys sammenlignet med blant annet tre.
Dette til tross for at stål er det eneste materiale som i dag gjenvinnes 100% og med minst like god kvalitet. Sett i et livsløpsperspektiv er stål et meget bestanding og miljøvennlig materiale. Det har lang levetid og er enkelt å vedlikeholde, demontere og resirkulere. (stalforbund.no/miljo/)

Det jobbes mye i stålbransjen for å fremstille stålet på en mer bærekraftig måte og vi i IPOA jobber kontinuerlig for å bli en «grønn» innovatør som kan tilby stadig mer klimavennlig og bærekraftig stål.

En av måtene vi kan gjøre det på er ved å klimakompensere.

Gjennom Norsk Stålforbunds miljøordning "Grønt stål" er det mulig for IPOA å miljøkompensere for hele vår leveranse av stål til Gumpens Skadesenter. I samarbeid med lokale småbrukere i Bolivia skal det plantes trær som absorberer like mye CO2-ekvivalenter som vår stålleveranse slipper ut i atmosfæren.

Klimapositivt stålbygg

Vi skal også bygge Norges første klimapositive stålbygg. I praksis vil det si at det skal fjernes flere klimagasser enn det vi slipper ut slik at bygget får et negativt utslipp. Dette skal vi få til når vi skal bygge nytt produksjonslokale på vår tomt i Råde. Ved å bruke resirkulert stål og i tillegg klimakompensere dette til mer enn 100% gjennom miljøordningen "Grønt stål" vil dette være helt gjennomførbart. Nyheter rundt dette kommer senere.

 

Andre prosjekter:

Se flere prosjekter