I Fredriksstad Blads utgave den 18. desember 2021 fikk Ipoa en hyggelig omtale i forbindelse med ansettelsen av Knut Klev som ny innkjøpssjef og styreformann fra januar 2022.

«Fra null til 250 millioner på ti år». Slik lød overskriften på artikkelen.

Ipoa har hatt en enorm vekst de siste årene med en årlig omsetningsøkning på 43% og et årlig innkjøp av stål på rundt 7.500 tonn. Antall produserte og monterte stålbygg og andre konstruksjoner har også økt jevnlig.

For å lykkes med Ipoas planer om å holde økningen gående har vi også vært avhengig av en konstant strøm av ny og dyktig arbeidskraft. Bare etter sommeren i år har vi ansatt over 20 nye fagfolk innen produksjon, montasje og kontor. Knut er en av disse.

«Heretter skal Knut Klev (65) være garantisten for at Ipoa får akkurat det stålet som behøves for jobben, til en pris som er til å leve med.» Hentet fra artikkelen i F-B.

Med den erfaringen og kompetansen Knut har med innkjøp av stål, mener vi å ha fått med oss Norges beste innen sitt fagfelt!