Vikaune Sveberg

Sted: Stjørdal
Byggeår: 2018

Leveranse