Vegard Hasle, Rødmyr

Sted: Skien
Byggeår: 2018

Leveranse