Vamma Kraft

Sted: Askim
Byggeår: 2018-2019

Leveranse