New Wave

Til New Wave sitt nye forretningsbygg har Ipoa levert og montert den bærende stålkonstruksjonen. Vi har også gjennomført montasje av betonghulldekker til kontordelen i front av bygget.

Sted: Råde
Byggeår: 2017

Leveranse

Bærende stålkonstruksjon
Montasje av betong hulldekker