Fugletittertårnet i Arekilen

Sted: Hvaler
Byggeår: 2021

Leveranse