Brennes Auto

På dette prosjektet er det levert en innvendig rettløpstrapp med glassrekkverk, og en utvendig galvanisert rettløpstrapp.

Sted: Sarpsborg
Byggeår: 2016

Leveranse

Inv Rettløpstrapp med glassrekkverk
Utv galvanisert rettløpstrapp