Åsen Settefisk

Sted: Åsenfjord
Byggeår: 2016

Leveranse