Arekilen

Vi har levert stål til fugletittertårnet ved Arekilen. Tårnet står på fundamentet til den gamle møllen som drev Arkimedesskruen. Mer om historien rundt dette kan leses på Hvaler kulturforenings nettside.

Sted: Kirkeøy
Byggeår: 2021

Leveranse

Stålkonstruksjon