Åfjord Idrettshall

Sted: Åfjord
Byggeår: 2018

Leveranse